VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

Historia - plansze interaktywne


Historia - plansze interaktywne

licencja

Cena brutto

142 PLN

 


„Plansze interaktywne – gimnazjum – HISTORIA” to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania HISTORII w gimnazjum.
Materiały zawarte na planszach podzielono na następujące działy tematyczne: Starożytność, Polska i Europa do końca XV w., Europa i Świat od XVI do XVIII w., Państwo Polskie od XVI w. do czasów zaborów, Polska i Świat od XIX w. do początku XX w.