VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

Historia - Atlas historyczny


Historia - Atlas historyczny

licencja

Cena brutto

252 PLN

 

MULTIMEDIALNY ĆWICZENIOWY ATLAS HISTORYCZNY to innowacyjna pomoc dydaktyczna, która jako jedyna daje możliwość tworzenia własnych map oraz edycji poleceń.

        Udostępnienie tej unikalnej funkcji jest możliwe dzięki warstwowej konstrukcji każdej mapy. Włączając i wyłączając poszczególne warstwy, np. granice, zasięgi, kierunki działań czy miejsca zdarzeń można skomponować mapę dokładnie odpowiadającą własnym założeniom. Każda mapa zawiera okno poleceń, w którym można wpisać pytania, zadania lub opis. Istnieje również możliwość skorzystania z przykładowych poleceń i zadań przypisanych do danej mapy.
        Treść zawarta w Atlasie podzielona jest na trzy części (CD1, CD2, CD3) zasadniczo odpowiadając podziałowi materiału na kolejne lata nauczania historii. Ponad 200 interaktywnych map ćwiczeniowych, konturowych i kolorowych map poglądowych pogrupowanych jest w 36 pakietów tematycznych, po 12 na każdym CD.
Aby obejrzeć spis tematów i map kliknij tu ....

        Trochę wbrew swojej nazwie MULTIMEDIALNY ĆWICZENIOWY ATLAS HISTORYCZNY jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną nie tylko do nauczania historii ale także WOS-u, sztuki i języka polskiego. Nauczyciele tych przedmiotów, oraz uczniowie znajdą w Atlasie oprócz map tematycznych poświęconych zagadnieniom społeczno-kulturalnym różnorodne plansze i ilustracje.