VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

Gimnazjum - Matematyka


Matematyka – eduROM

Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy Matematyka to staranne opracowanie wszystkich zagadnień z matematyki objętych programem gimnazjum*. Materiał – zawarty na 4 płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Matematyka - Didakta

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie: liczb całkowitych, liczb ujemnych, liczb dziesiętnych ułamków. Ułatwia wyćwiczenie orientacji na osi liczbowej, biegłą zamianę oraz porównywanie jednostek, doskonalenie w zakresie: dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia, porównywania.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Matematyka – Plansze interaktywne

Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania MATEMATYKI w gimnazjum.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Matematyka - Didakta geometria, obliczenia i pomiary

Płyta CD zawiera przykłady i zadania pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie figur i brył geometrycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Matematyka - Didakta, algebra

Na krążku znajdują się 23 grupy zadań obejmujące wyrażenia algebraiczne – np.: wartości wielomianów i ułamków, potęgowanie iloczynów i różnice drugich potęg, rozwiązywanie prostych i złożonych równań z niewiadomą w mianowniku, obliczenia z procentami, itp.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Matematyka - geometria. Zadania konstrukcyjne

Płyta CD zawiera przykłady i zadania konstrukcyjne pozwalające na samodzielne ćwiczenie i sprawdzenie wiadomości w zakresie podstawowych figur geometrycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Matematyka – i-Doctum, konstrukcje Geometryczne

Niniejszy program edukacyjny przedstawia 41 najważniejszych konstrukcji geometrycznych – pozwala zobaczyć je w całości na animowanych ilustracjach. Animacje zastosowane w „iDoctum” można odtwarzać wielokrotnie – tak długo, aż wszyscy uczniowie dobrze opanują prezentowane zagadnienia.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Matematyka - iDoktum, przekształcenia geometryczne

W naszym programie wykorzystaliśmy do tego celu przykłady zróżnicowanych form – zarówno naturalnie występujących w przyrodzie, jak i wykreowanych przez człowieka. Ponadto sięgnęliśmy do bogatego źródła motywów sztuki zdobniczej. Pragnęliśmy stworzyć świat obrazów, który będzie bliski nawet bardzo młodemu uczniowi.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>