VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

Szkoła podstawowa - Edukacja Wczesnoszkolna


Edukacja wczesnoszkolna - Alik

Ten dydaktyczny multimedialny CD-ROM jest zespołem gier nauczających oraz odpowiednich metod poznawczych, które są ukierunkowane w stronę przyswojenia i powtórzenia podstawowej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do pomyślnego rozpoczęcia pierwszych lat szkolnych dziecka. Akcja aplikacji jest osadzona w ogrodzie nieopodal domku sympatycznego pieska Alika, który dla dzieci jest równocześnie przewodnikiem i przyjacielem a swoją bezpośredniością zdobędzie od razu serce każdego dziecka.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Język Polski - Alik

Program jest przeznaczony dla wszystkich dzieci, które chcą zapoznać się ze wszystkimi literami polskiego alfabetu a następnie przećwiczyć ich znajomość. Pierwszą częścią tytułu jest wielki alfabet, w którym dzieci mają możliwość zapoznać się z literkami – albo wprost wybiorą je ze spisu lub mogą je znaleźć ukryte w ilustracjach.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Matematyka -Alik

Aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich dzieci klas niższych, które chcą przećwiczyć i utrwalić działania z matematyki. Główną postacią jest sympatyczny piesek Alik, przyjaciel i przewodnik w jednej osobie. W ośmiu różnych grach dzieci ćwiczą dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i porównywanie liczb według wielkości.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Gry Edukacyjne EduROM

Zestaw gier edukacyjnych obejmuje ciekawy program multimedialny do nauki czytania i pisania, a także szereg gier matematycznych, które doskonale rozwijają wyobraźnię użytkowników.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Edukacja Wczesnoszkolna - plansze interaktywne

Program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Treści edukacyjne zawarte w programie zostały przygotwane zgodnie z podstawą programową nauczania w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>