VERX Sp. z o.o.
ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa
NIIP: 945-20-75-308
tel.: (71) 72 58 634
e-mail: verx@verx.pl

System Ewaluacje Szkolne


Rodzaj licencji

Ewaluacje szkolne roczny dostęp

Cena brutto

200 PLN

 

Prowadzenie, w szkołach, wewnętrznych ewaluacji jest obowiązkowe, badanie takie powinno się odbyć przynajmniej raz w roku.

Nie ma jednak wytycznych jak takie badanie powinno być wykonane, stwarza to dla dyrektorów szkół olbrzymi problem. Najczęściej odpowiedzialność za przeprowadzenie ewaluacji jest przerzucana na nauczycieli, którzy również bez precyzyjnych instrukcji nie są w stanie ich przeprowadzić prawidłowo.

Konsekwencją tego jest fakt, iż szkoła nie może się prawidłowo zmieniać, a co więcej nie jest przygotowana do ewaluacji zewnętrznej.

Z pomocą przychodzi moduł "Ewaluacje", który w pełni rozwiązuje wszystkie problemy szkoły związane z ewaluacjami wewnętrznymi.

Wykorzystując system Ewaluacje24.pl, zyskujesz:

  • Dostęp do gotowych schematów ewaluacyjnych, zgodnych z zaleceniami MEN
  • Pewność że Twoja szkoła jest przygotowana do ewaluacji zewnętrznej
  • Dostęp do systemu za pomocą którego przeprowadzisz pełną ewaluację w zaledwie kilkanaście dni
  • Możliwość prowadzenia ewaluacji cząstkowych
  • Cenne informacje, dzięki którym Twoje decyzje będą trafne

 

Moduł "Ewaluacje" pozwala na przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji problemowej wśród społeczności szkolnych. Praca z systemem jest intuicyjnie prosta:

  • wybierasz jedno lub kilka z 12 wymagań stawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub definiujesz własny obszar badawczy;
  • przygotowujesz pytania w edytorze i grupujesz je według kryteriów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. lub według własnych kryteriów oraz przydzielasz je do respondentów;
  • publikujesz ankiety i nadajesz do nich dostęp – anonimowość odpowiedzi podnosi wiarygodność otrzymywanych wyników,
  • tworzysz raport, na podstawie zebranych, podliczonych i przedstawionych graficznie przez system wyników.