Aktywna Tablica

O PROGRAMIE

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Został ponownie rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024.

Dofinansowanie w roku 2021 zostało przeznaczone dla szkół podstawowych publicznych oraz niepublicznych dla dzieci ze specjalnymi problemami edukacyjnymi.

W programie mogą wziąć udział szkoły, które w ubiegłych latach nie uczestniczyły w nim.

Firma Verx przygotowała unikalną ofertę profesjonalnego sprzętu renomowanych producentów. W ramach współpracy gwarantuje także montaż i szkolenie oraz pomaga w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

Image

AKTYWNA TABLICA 2020 - 2024

15580
MAKSYMALNA ILOŚĆ SZKÓŁ W PROGRAMIE
361455000
SUMA ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA (zł)
14000
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA (zł)
20
WKŁAD WŁASNY (%)
Image

Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i 20% wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoła może otrzymać maksymalnie kwotę 14 000 zł, przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3 500 zł.

W przypadku zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów SPE maksymalna kwota dofinansowania to 35 000 zł przy wkładzie własnym finansowym lub rzeczowym 8 750 zł.

W przypadku wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowania w ramach Aktywnej Tablicy 2021 w kwocie niższej niż kwota maksymalna organ prowadzący szkoły podstawowej wnosi co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY W PROGRAMIE "AKTYWNA TABLICA"

do 04.09.2021

złożenie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących

do 14.09.2021

złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

do 28.09.2021

wydanie decyzji przez składy kwalifikujące o dofinansowanie dla szkół

do 31.10.2021

przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE

1

szkoły podstawowe, które nie skorzystały z Programu w latach 2017-2019

2

szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019 a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3

szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież

4

szkoły za granicą

5

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW)

6

szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM...

... DOFINANSOWANIA?

 • Tablice interaktywne
 • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
 • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”
 • Laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach zestawu będzie można zakupić: laptop, dodatkową kamerę internetową, dodatkowe słuchawki i dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze

... WKŁADU WŁASNEGO?

 • Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o  udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w  Programie;
 • Wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

WYMAGANIA I WNIOSKI

WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ SPRZĘT

 • deklaracja CE;
 • certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 • jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt. sprzętu danego rodzaju - sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta;
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
 • sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;
 • niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania;
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

DO POBRANIA

 • Wniosek A dyrektora szkoły - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie trzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i  szkoły za granicą); (pobierz)
 • Wniosek B1 dyrektora szkoły - dotyczy szkół wnioskujących tylko o laptopy i zestawy dla nauczyciela wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia); (pobierz)
 • Wniosek B2 dyrektora szkoły - dotyczy szkół wnioskujących tylko o  pomoce dydaktyczne wymienionych § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia); (pobierz)
 • Wniosek C dyrektora szkoły - dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 5 i 7 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących); (pobierz)
 • Wniosek organu prowadzącego. (pobierz)

JESTEŚMY DLA CIEBIE

VERX Sp. z o.o.

ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa

+48 604 633 882
biuro@verx.pl

NIP: 945-20-75-308

Kreator formularzy by JoomlaShine