O PROGRAMIE

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w interaktywne tablice i monitory dotykowe, projektory oraz głośniki.

Firma Verx przygotowała unikalną ofertę profesjonalnego sprzętu renomowanych producentów. W ramach współpracy gwarantuje także montaż i szkolenie oraz pomaga w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

Image

AKTYWNA TABLICA 2017-2019

15580
MAKSYMALNA ILOŚĆ SZKÓŁ W PROGRAMIE
224000000
SUMA ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA (zł)
14000
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA (zł)
20
WKŁAD WŁASNY (%)
Image

Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoła może otrzymać maksymalnie kwotę 14 000 zł, przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3 500 zł.

Całkowita wartość wsparcia dla szkoły wyniesie w sumie 17 500 zł (wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3 500 zł).

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY W PROGRAMIE "AKTYWNA TABLICA"

15.04.2019

złożenie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących

30.04.2019

złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

15.05.2019

wydanie decyzji przez składy kwalifikujące o dofinansowanie dla szkół

30.06.2019

przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE

1

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

2

szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

3

publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM...

... DOFINANSOWANIA?

 • Tablice interaktywneTablice interaktywne
 • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
 • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”

... WKŁADU WŁASNEGO?

 • Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie.
 • Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale niepóźniej niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

WYMAGANIA I WNIOSKI

WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ SPRZĘT

 • deklaracja CE;
 • certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 • jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt. sprzętu danego rodzaju - sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta;
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;
 • sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;
 • niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania;
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

DO POBRANIA

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna Tablica (pobierz)

Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego (pobierz)