Laboratoria przyszłości

O PROGRAMIE

Image

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kolejny program rządowy dla edukacji - „Laboratoria przyszłości”. Do rozdysponowania jest 1 000 0000 0000 złotych dla szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych.

Założeniem programu jest budowanie kreatywnych i technologicznych kompetencji wśród uczniów. Zgodnie z programem, szkoły mogą otrzymać wsparcie finansowe na zakup sprzętu niezbędnego do rozwoju praktycznych umiejętności wśród dzieci i młodzieży.

Do 1 września 2022 roku każda wyżej wymieniona placówka oświatowa musi być wyposażona w sprzęt przedstawiony w podstawowym katalogu MEN.

Środki finansowe z programu „Laboratoria Przyszłości” pozwolą szkołom zaopatrzyć się w produkty katalogu podstawowego, jak również w dodatkowe, wybrane przez każdą szkołę.

Część z 1 miliarda złotych, który trafi do szkół, musi zostać wydatkowana jeszcze w roku 2021. W ramach środków pozyskanych na obowiązkowy sprzęt, dyrektorowie szkół mogą zdecydować się na zakup:

drukarek 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc

mikrokontrolerów z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,

sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.)

stacji lutowniczych (do mikrokontrolerów).

Wsparcie finansowe dla szkół przekazywane będzie w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednocześnie, co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez dany podmiot planowane jest do wydatkowania do końca 2021r. a nie więcej niż 40% - w 2022 r. Zgodnie z planem, wnioski przyjmowane są do 15 listopada 2021 roku!

Firma Verx w swojej ofercie posiada zestawy wyposażenia podstawowego, jak również dodatkowy sprzęt z katalogu przedstawionego przez MEN (m.in.: wyposażenie stanowisk, robotyka, agd, materiały eksploatacyjne i inne).

Kwota dofinansowania jest zależna od liczby uczniów, uczęszczających do klas 1-8, którzy wpisani są do systemu SIO w dniu składania wniosku.

  • Szkoła do 100 uczniów - otrzyma maksymalnie 30 000 zł wsparcia
  • Szkoła od 101 do 200 uczniów - otrzyma maksymalnie 60 000 zł wsparcia
  • Szkoła od 201 do 234 uczniów - otrzyma maksymalnie 70 000 zł wsparcia
  • Szkoła od 235 uczniów - otrzyma maksymalnie 300 zł na każdego ucznia
Image

JESTEŚMY DLA CIEBIE

VERX Sp. z o.o.

ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa

+48 604 633 882
biuro@verx.pl

NIP: 945-20-75-308

Kreator formularzy by JoomlaShine