1. Administratorem Państwa danych jest firma Verx Sp. z o., dalej - Verx, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Joteyki 13/52, 02-317, zarejestrowana  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000273063 NIP: 9452075308 REGON: 120407177
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod telefonem: +48 668 820 284 lub pod adresem ul. Joteyki 13/52, 02-317 Warszawa
 3. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia lub umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Verx, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w głównej mierze przedstawianie Państwu ofert produktów i usług, które oferuje Verx (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych)
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie zlecenia, umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO).
 5. Verx przetwarza następujące kategorie danych:
  1. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, adres siedziby firmy lub zamieszkania, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
  2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa i adres firmy, instytucji, KRS, NIP, REGON;
  3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
  4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług
 6. Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz z ogólnodostępnych źródeł internetowych, jak również w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.
 7. Dane mogą być udostępniane producentom, dystrybutorom i usługodawcom zakupionych przez Państwa towarów lub usług, w celu prawidłowej realizacji usług, dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.
 8. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.
 11. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 12. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO)
 13. Mają Państwo prawo
 14. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.
 15. Mają Państwo prawo do wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.