Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych jest firma Verx Sp. z o., dalej - Verx, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Joteyki 13/52, 02-317, zarejestrowana  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000273063 NIP: 9452075308 REGON: 120407177
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pod telefonem: +48 668 820 284 lub pod adresem ul. Joteyki 13/52, 02-317 Warszawa
 3. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia lub umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Verx, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w głównej mierze przedstawianie Państwu ofert produktów i usług, które oferuje Verx (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych)
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie zlecenia, umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO).
 5. Verx przetwarza następujące kategorie danych:
  1. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, adres siedziby firmy lub zamieszkania, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
  2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa i adres firmy, instytucji, KRS, NIP, REGON;
  3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
  4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług
 6. Dane zbieramy na pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz z ogólnodostępnych źródeł internetowych, jak również w trakcie organizacji konkursów, konferencji i szkoleń.
 7. Dane mogą być udostępniane producentom, dystrybutorom i usługodawcom zakupionych przez Państwa towarów lub usług, w celu prawidłowej realizacji usług, dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.
 8. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.
 11. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 12. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO)
 13. Mają Państwo prawo
 14. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.
 15. Mają Państwo prawo do wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

JESTEŚMY DLA CIEBIE

VERX Sp. z o.o.

ul. Joteyki 13/52
02-317 Warszawa

+48 604 633 882
biuro@verx.pl

NIP: 945-20-75-308

Kreator formularzy by JoomlaShine